Trobada del Papa Francesc amb la RCC d'Itàlia - Pentecosta 2015 Assemblea Nacional

Vocàció i Missió de la RCC i perills que cal evitar.
(a partir dels 32 minuts).